رنگ های طراحی سایت به سبک فلت

رنگ های طراحی سایت به سبک فلت

انتخاب رنگ صحیح در هنگام طراحی یک وب سایت از مهم ترین مراحل طراحی میباشد چرا که رنگ صحیح باید با توجه به موضوع و مخاطبین سایت انتخاب شود تا احساس خوبی به کاربر در هنگام مشاهده وب سایت منتقل گردد. جدای از انتخاب رنگ صحیح، تعداد رنگ های بکار گرفته شده در طراحی نیز باید محدود و متمرکز باشد چرا که استفاده از تعداد رنگهای بیش از سه عدد، احساس طراحی غیر حرفه ای را به کاربر سایت القا خواهد نمود. طراحی سایت فقط کدنویسی خوب و صحیح نیست، بلکه ایجاد ظاهر ساده و زیبا برای یک وب سایت با توجه به موضوع آن، حتی بیشتر از کدنویسی خوب در الویت است.

 

معرفی وب سایت FlatUIColors

وب سایت FlatUIColors یکی از وب سایت های موجود برای انتخاب رنگ در هنگام طراحی یک سایت میباشد؛ البته رنگ های موجود در این وب سایت محدود به چند رنگ و با هدف به کارگیری در طراحی به سبک فلت میباشد اما واضح است که محدودیتی در استفاده از رنگ ها در سبک خاصی نیست. سبک طراحی فلت، به طراحی وب سایت بدون استفاده از گوشه های گرد، سایه و هرگونه برجستگی گفته میشود.

 

برای ورود به وب سایت FlatUIColors اینجا کلیک کنید.