نمایش تصادفی و رندوم پست در وردپرس

نمایش تصادفی و رندوم پست در وردپرس

نمایش مطالب تصادفی در وردپرس

به صورت پیشفرض وردپرس تمام مطالب را به ترتیب تاریخ نشر و ارسال نمایش میدهد اما در مواقعی ممکن است نیاز باشد مطالبی به صورت تصادفی و رندوم نمایش داده شود برای این کار و اکثر اینگونه کارها در وردپرس نیازی به پلاگین نیست.

برای نمایش لیستی از مطالب به صورت تصادفی میتوانید کد زیر را در هر قسمتی از قالب قرار دهید.

به صورت پیشفرض تنها پنج پست نمایش داده خواهد شد، برای تغییر، عدد numberposts را تغییر دهید.