کد قرار دادن فایل فلش در سایت

کد قرار دادن فایل فلش در سایت

کد قرار دادن فایل فلش در سایت

برای درج و قرار دادن فایل های فلش در سایت، مانند بنر های تبلیغاتی و… می توانید از کد زیر در قالب سایت خود استفاده کنید و با ویرایش مقادیر Width و Height سایز و اندازه فایل فلش را تعیین کنید.