طراحی سایت کودکان

طراحی سایت کودکان

طراحی سایت کودکان به معنی طراحی سایتی است که مخاطب آن کودکان هستند. موضوع طراحی سایت برای کودکان می تواند آموزشی، سرگرمی و اینگونه موارد باشد. آنچه که در طراحی سایت برای کودکان بسیار مهم و البته متفاوت با دیگر مدل های طراحی سایت می باشد، این است که طراحی سایت برای کودکان باید رنگارنگ و شاد باشد. در طراحی سایت برای کودکان باید از رنگ های شاد و زنده به همراه کاراکترهای کارتونی استفاده شود تا برای کودکان جالب توجه شود. همچنین طراحی سایت برای کودکان باید تاحد ممکن ساده و واضح باشد تا امکان استفاده از آن برای کودک میسر شود. جدای از طراحی سایت، محتوای موجود در اینگونه سایت ها نیز باید کوتاه و همراه با عکس های شاد باشد.

 

سفارش طراحی سایت کودکان

طراحی سایت کودکان در کاسپریا با تمام ویژکی هایی که در بالا توضیح داده شد همانند طراحی قالب کودکانه و شاد انجام می شود. سفارش طراحی سایت کودکان در کاسپریا شامل سه سال پشتیبانی می باشد و پرداخت هزینه پس از مشاهده و تایید پیش نمایش کامل توسط مشتری است. برای سفارش طراحی سایت از طریق فرم های موجود یا تماس مستقیم استفاده کنید.